La Fundació Tocino Pons estrena la seva nova web oficial

La Fundació Tocino Pons compta des d’avui amb una nova pàgina web oficial, des del qual mantindrem informats als nostres col·laboradors i amics de totes les activitats que desenvoluparem. Aquest portal s’ha creat amb la finalitat de difondre i promocionar les nostres activitats de cara a l’exterior i compta amb una agenda d’esdeveniments i un sistema que permetrà realitzar col·laboracions i la compra de productes online de forma ràpida i segura.

La Fundació Tocino Pons és una institució sense ànim de lucre creada en 2016 per la família Tocino Pons. L’organització té una ferma vocació cultural, humanística i social. El nostre principal objectiu és dur a terme projectes multidisciplinaris que promocionin la cultura, protegeixin el patrimoni i fomentin el respecte per les tradicions de Mallorca.