La Fundació Tocino Pons es presentarà al setembre

La inauguració de la Fundació Tocino Pons està prevista per a la primera quinzena de setembre, una vegada recuperat el pols de l’activitat diària, després de les vacances d’estiu. Importants personalitats de la cultura, societat i política balear estaran convidats a l’acte de presentació d’aquesta Fundació, que neix amb l’objectiu de fomentar i enriquir la cultura balear, a més de fer la seva petita aportació en qüestió de solidaritat.

La Fundació Tocino Pons és una institució sense ànim de lucre creada en 2016 per la família Tocino Pons. L’organització té una ferma vocació cultural, humanística i social. El nostre principal objectiu és dur a terme projectes multidisciplinaris que promocionin la cultura, protegeixin el patrimoni i fomentin el respecte per les tradicions de Mallorca.