La Fundació Barceló ens dóna la benvinguda

El director de la Fundació Barceló, Rafael Torra, s’ha reunit aquest dimarts 7 de juny amb una representació del patronat de la Fundació Tocino Pons amb la finalitat d’establir uns llaços d’unió que ens permetin lluitar per objectius comuns. Torra s’ha reunit amb el seu homònim Ramón Oliver i amb el president Diego Tocino. S’ha tractat d’un primer contacte i declaració d’intencions per part d’ambdues institucions que han decidit iniciar una relació d’amistat i mútua col·laboració.

Diego Tocino, president del patronat de la Fundació Tocino Pons, ha explicat que “dins de la nostra modèstia hem ofert la nostra ajuda i suport a la Fundació Barceló”.

La Fundació Tocino Pons és una institució sense ànim de lucre creada en 2016 per la família Tocino Pons. L’organització té una ferma vocació cultural, humanística i social. El nostre principal objectiu és dur a terme projectes multidisciplinaris que promocionin la cultura, protegeixin el patrimoni i fomentin el respecte per les tradicions de Mallorca.

Enllaços d’interès

Fundació Barceló